Văn Phòng Bác Sĩ

Dr. Ngoc Phan

Chúng tôi có các dịch vụ sau:
 • Preventive Exam/Physical Exam - Khám Định Kỳ /Khám Tổng Quát
 • Ekg's - Điện Tâm Đồ
 • Hypertension - Bệnh Cao Huyết Áp
 • High Cholesterol - Bệnh Cao Mỡ Trong Máu
 • Heart Disease - Bệnh Tim Mạch
 • Diabetes - Bệnh Tiểu Đường
 • Thyroid Disease - Bệnh Tuyến Giáp
 • Insulin Resistance - Chứng Kháng Insulin
 • Metabolic Syndrome - Hội Chứng Chuyển Hoá
 • Depression - Bệnh Trầm Cảm
 • Anxiety - Chứng Lo Sợ
 • Chronic Fatigue - Chứng Mệt Mỏi Kinh Niên
 • Insomnia - Chứng Mất Ngủ
 • Women's Wellness Exams - Khám Phụ Khoa
 • Osteoporosis - Bệnh Loãng Xương


Điện Thoại: (678) 369-9399
      Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:30am - 4:30pm
      (Lấy hẹn trước)
Điạ Chỉ Văn Phòng:
625 Beaver Ruin Road, Suite E
Lilburn, GA 30047
Điện Thoại: (678) 369-9399
Fax: (770) 733-1370

Sức khỏe bắt đầu từ đây!